Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning er et af folkekirkens mest succesfulde tiltag de seneste år.

I 1989 blev en række sogne udvalg som forsøgssogne, og siden er mange flere kommet til, således at minikonfirmandundervisningen nu er en integreret del af folkekirkens iøvrigt omfattende undervisningsprogram. 

I Tversted pastorat tilbydes undervisningen til eleverne i 3. klasse, i vinterhalvåret. 
Undervisningen ledes af sognepræsten og lærer Anne Dahl-Hansen. Undervisningen begynder med en kort andagt i kirken med salmesang og bibelhistorie og derefter i konfirmandhuset, hvor dagens emne undersøges og udforskes. Emnet kan være: "kirken", "gudstjenesten", "hvem er Jesus?", "hvem er jeg?" og lignende. Minikonfirmanderne går til sagen med stor interesse og mange gode spørgsmål. Vi bruger undervisningsmaterialet "Kom og se", som er særdeles velegnet.

Tidspunktet for indskrivning af nye minikonfirmander bekendtgøres i klassen efter sommerferien

Danmarks Kirkelige Søndagsskoler, Aalborg kreds, afholder 
sommerlejr for børn 4-7 år  og 
sommerlejr for børn 6-14 år.  
Læs nærmere på hjemmesiden minsommerlejr.dk   

 

 

 
2015
2014
 
2013
2012