Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Folkekirkens opgave

Vi læser i Betænkning 1477

"Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave".

(fra punkt 2.1, side 12 (ud af 193 sider)).

Menigheden

Menigheden skylder sig selv og sin præst at bakke op om gudstjenester og arrangementer. Ved præsteindsættelse opfordres menigheden til at støtte præsten og bede for ham/hende. Så selv om menigheden ikke aflægger løfte herom, er dette en god målsætning.

Menigheden har allerede enkeltvis bekræftet i dåb og konfirmation, at man tror på Gud Fader, Søn og Helligånd. Dette kan bl.a. opfattes som medlemmernes "løfte" om at deltage i kirkens fællesskab.  

Menighedsrådet

Menighedsrådet er daglig forvalter af den lokale kirke, med bygninger og personale. 
Omtrent som Byrådet eller Kommunalrådet er det i en kommune. 
Dvs. man er "valgt" demokratisk, og står for personale, aktiviteter og værdier (spec. bygninger). 
Præsten er altid medlem af MHR. 
Et godt samarbejde mellem præst og MHR er afgørende for sognets trivsel.

Det forventes, at MHR arbejder positivt med på Folkekirkens opgave, at forkynde det kristne evangelium, til frelse og efterfølgelse, og at fremme det diakonale arbejde i sognet. 
Det kan f.eks. indebære at styrke gudstjenestelivet, og andre aktiviteter, som øger sammenhold og omsorg i menigheden.

Det er naturligt, at MHR deltager i gudstjenester og arrangementer, så vidt man kan. Det er svært at være virksomhedsleder uden at komme i virksomheden. 

Når en person vælges til MHR, skriver hun/han under på en erklæring 

Nye medlemmer i MHR kan søge information på hjemmesiden GodtFraStart.dk

Folkekirkens Bekendelsesskrifter

Folkekirkens bekendelsesgrundlag er følgende: 

Bibelen
Luthers Lille Katekismus (fra år 1529)   
Den augsburgske Bekendelse (fra år 1530) 
Den athanasianske Trosbekendelse (fra år 435) 
Den nikænske Trosbekendelse  (fra år 325) 
Den apostolske Trosbekendelse (fra oldkirken. 

Du finder dem her, på Folkekirken.dk  

Præsten

Præsten er menighedens nøgleperson. 
Hun/han kaldes af Menighedsrådet, og indstilles til hvervet af Kirkeministeren.

Præsten arbejder tæt sammen med Menighedsrådet.

Præsten er i sin forkyndelse og sjælesorg uafhængig af Menighedsrådet.

Præsten er bundet af præsteløftet.  

Om forkyndelsesfrihed.

Provst

En provst er en præst, udpeget af biskoppen og udnævnt af Kirkeministeriet.

Provsten er almindelig præst, men er samtidig en slags mellemleder, bindeled mellem præster og biskopper. Der er ikke noget fast ritual for indsættelse af provst. Og provsteløftet blev vist afskaffet i 1912.   

Da daværende biskop Lodberg Hvas indsatte sin kommende provst i Sæby, mindede han deltagerne og provsten om Romerbrevets kapitel 12, vers 4-8. 

Tversted og Uggerby Sogne er tilknyttet Hjørring Nordre provsti
og provsten hedder Winnie Nørholm Rischel.

Biskop

En biskop er/skal være leder og vejleder for de præster, som arbejder i hans/hendes stift.

Ved indsættelse af ny biskop følges Bekendtgørelse fra Kirkeministeriet

I ritualet indgår bl.a. en påmindelse og et løfte, som den nye biskop vedgår.

Vores biskop hedder Henning Toft Bro, og hans arbejdsområde er Aalborg Stift

Flyt lige kirken

Er det overhovedet muligt at flytte noget i Folkekirken?  
I USA kan de flytte kirken, se klippet fra YouTube her