Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Luthers Katekismus

Luthers Katekismus

Katekismus = undervisning/lærebog.

Luther ville gerne give sine menigheder grundlæggende viden om den kristne tro. Han skrev derfor Katekismus. Den er siden blevet bearbejdet, og udgivet som Lille Katekismus til menigmand, og den uddybede Store Katekismus for lærer, præst og andre interesserede.

Luther var meget jordnær, hans sprog var ligetil og hans eksempler lette at forholde sig til. 
Katekismus er ikke længere obligatorisk stof for konfirmander, men stadig god at få visdom af.  Luthers lille Katekismus finder du også i Salmebogen (i en ultrakort version). Her gengivet med en enkelt ændring (god jagt!) 
Får du smag for mere, så klik på Store Katekismus.

En omfattende Luthergennemgang kan du finde på lutherdansk.dk 
Og her kan du hente gamle udgaver af Luthers bøger   

Forord til Katekismus

Luthers Fortale til Katekismus (ca. år 1529) 
Denne Lærebogs og Forklarings Hensigt og Øjemed er fornemmeligen den, at den skulde være en Undervisning for de unge og enfoldige; hvorfor den ogsaa af de gamle er paa Græsk kaldet Katekismus, det er en Børnelærdom, som er fornøden for enhver Kristen at vide; saaledes, at hver den som ikke ved og kan samme Lærdom, han kan ej heller regnes blandt de Kristne og ikke tilstedes Adgang til noget Sakramente (1); ligesom man forkaster som uduelig den Haandværksmand, som ikke ved og ikke kender sit Haandsværks Ret og Brug. Derfor skal man lade de unge vel og færdig lære de Stykker, som høre til Katekismum eller Børneprædiken, og dem derudi med Flid øve og drive.

Derfor er det ogsaa enhver Husfaders Pligt at han, i det mindste en Gang om Ugen, overhører sine Børn og sit Tyende, hvad de heraf vide og have lært; og hvis de ikke kunne det, da med Alvorlighed holde dem til at lære. Thi jeg ved vel den Tid, ja det gaar endnu saadan til, at man finder gamle bedagede Folk, som herom endnu intet vide eller nogen Vished have, og dog gaa lige vel til Daaben og Sakramentet (1) og bruge alt det, de Kristne have: endskønt dog de, som gaa til Sakramentet, billig burde vide mere og have fuldkommeligere Forstaand paa alle kristelige Lærdomme, end Børn og nye Diciple.  For den menige Almues Skyld lade vi det dog blive ved de tre Stykker (2), som fra gammel Tid have været i Kristendommen - dog ikke saa vel lærte og øvede, som det sig burde, - og blive ved disse saa længe, indtil at baade unge og gamle, ja alle de, som kalde sig Kristne og ville være det, have lært dem og ere vel øvede deri.

(1) : Nadveren.  
(2) : De ti bud, Fadervor og Trosbekendelsen. 

Denne fortale er fra den udgave af Store Katekismus, som blev udgivet af Ole Peter Holm Larsen i 1906